Korekcja wad postawy

Od 1 września 2014 r. wprowadzamy nową profesjonalną usługę – korekcję wad postawy w wodzie.

Korzyści:

zwiększanie wentylacji płuc, kontrola oddechu
rozwijanie układu krążenia oraz tkanki mięśniowej,
poprawa zakresu ruchu w stawach
poprzez hartowanie organizmu do zmiennych temperatur,
warunki odciążenia w wodzie możliwość wykonywania ruchów, które były niemożliwe lub utrudnione w wykonaniu
przez ciągły bezpośredni kontakt skóry dziecka z wodą zajęcia mają wpływ tonizujący na układ nerwowy,
wspomaganie pracy układu pokarmowego,
oddziaływanie na sferę psychiczną i intelektualną dziecka,
poznawanie i spotykanie się z innymi dziećmi,
dobra okazja do rozwijania kontaktów społecznych,
dodatkowe korzyści poprzez spostrzeganie własnej osoby nie tylko przez pryzmat własnego problemu związanego z niepełnosprawnością
wczesne wykrywanie nieprawidłowości wymagających obserwacji lub diagnostyki

Zajęcia skierowane do:

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz w wieku starszym na dużym basenie
programy zostają przygotowywane na podstawie opinii lekarskiej. wywiadu, orzeczenia o niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej oraz sprawności fizycznej, jaką posiada uczestnik zajęć
dodatkowo oświadczenie o braku przeciwwskazań do przebywania w wodzie (alergia, choroby skóry)
po pierwszym okresie zajęć niezbędna jest kontrola stanu dziecka przez lekarza lub prowadzącego zajęcia .
Zajęcia maja w sobie elementy oswajania z wodą, pracę nad ograniczeniem lub zniwelowaniem niepełnosprawności fizycznej oraz naukę pływania ukierunkowane konkretnie na problem oraz na ewentualne współtowarzyszące problemy.