Rozliczenia za czerwiec oraz spotkania organizacyjne przed obozowe

Wszelkie problemy z naliczaniem opłat są aktualnie ręcznie weryfikowane.

Zakończenie weryfikacji wpłat oraz ogłoszenie terminów spotkań wyjazdów wakacyjnych nastąpi do 14-stego Czerwca 2021.