Organizacja zajęć szkółki pływackiej w okresie ferii zimowych

Zajęcia szkółki pływackiej w okresie ferii Zimowych

Zajęcia są realizowane dla grupy PONIEDZIAŁEK (dwa poniedziałki w okresie ferii zimowych)

GRUPA 16.30 Przychodzi na godzinę 17.30.

Grupa 17.30 oraz 18.30 Bez zmian.

W tych godzinach można odrobić nieobecności z wszystkich innych grup. Konieczny SMS.

Grupa Sobotnia odrabia zajęcia w drugim tygodniu ferii- podział na godziny oraz dzień zajęć zostanie podany do 26.01.2018r.

Pozdrawiamy!